Vælg en side

Stress er en udbredt udfordring på mange arbejdspladser. Det kan have en negativ effekt på medarbejderes mentale og fysiske sundhed, produktivitet og arbejdsglæde. Som følge heraf er det vigtigt, at ledere er klædt ordentligt på til at håndtere stress på arbejdspladsen. Men er det tilfældet?

Stress på arbejdspladsen

Stress kan opstå, når der er en ubalance mellem kravene fra arbejdet og de ressourcer, medarbejderen har til rådighed. Det kan være krav til tid, opgaver, forventninger fra ledelse eller kollegaer og endda støjniveauet på arbejdspladsen. Hvis stressniveauet er højt over en længere periode, kan det føre til fysiske og mentale sundhedsproblemer, såsom angst, depression og hjerte-kar-sygdomme.

Ifølge en undersøgelse fra Arbejdstilsynet i 2020 er stress og psykisk arbejdsmiljø en udfordring på mange danske arbejdspladser. 29% af arbejdsulykkerne i 2019 var relateret til psykisk arbejdsmiljø, og 17% af medarbejderne rapporterede om stress. Derfor er det vigtigt, at ledere er i stand til at håndtere stress på arbejdspladsen.

Ledelse og stresshåndtering

Ledere har en afgørende rolle i at håndtere stress på arbejdspladsen. De kan påvirke arbejdsmiljøet ved at skabe en kultur, hvor stress og arbejdsbelastning bliver håndteret på en sund måde. Det kan ske gennem klare forventninger, kommunikation og ressourcer, der er tilgængelige for medarbejderne.


Der er også nogle specifikke ledelsespraktikker, der kan hjælpe med at reducere stressniveauet på arbejdspladsen. Disse omfatter:

  • At give medarbejderne kontrol over deres arbejde. Det kan omfatte at lade dem planlægge deres arbejdstid eller give dem indflydelse på, hvordan opgaverne bliver udført.
  • At sikre en retfærdig fordeling af arbejdsbyrden. Medarbejderne skal have mulighed for at udvikle sig og blive udfordret, men samtidig må arbejdsbyrden ikke blive for tung.
  • At støtte medarbejderne med feedback, anerkendelse og muligheder for faglig udvikling. Det kan give dem en følelse af at være værdsat og hjælpe med at mindske stressniveauet.

Men er ledere klædt ordentligt på til at håndtere stress på arbejdspladsen?

Udfordringer for ledere

Selvom ledere kan spille en vigtig rolle i at håndtere stress på arbejdspladsen, kan det være en udfordring for dem at gøre det effektivt. Der kan være flere årsager til dette.

For det første kan der være en manglende forståelse for, hvad stress er, og hvordan det påvirker medarbejderne. Hvis ledere ikke er opmærksomme på, hvad der kan forårsage stress på arbejdspladsen, kan de have svært ved at identificere og tackle problemet.

For det andet kan der være en manglende viden om, hvordan man håndterer stress. Det kan kræve en vis træning og viden at kunne identificere og håndtere stress på en effektiv måde. Hvis ledere ikke er uddannet i at håndtere stress, kan de have svært ved at tilbyde de nødvendige ressourcer og støtte til medarbejderne.

For det tredje kan der være en modstand mod at adressere stress på arbejdspladsen. Nogle ledere kan føle sig usikre på, hvordan de skal tackle stress, og kan derfor ignorere problemet eller undgå at tage det op. Det kan føre til, at stressniveauet stiger på arbejdspladsen, og at medarbejdernes trivsel og produktivitet lider.

Endelig kan der være tidspres og mangel på ressourcer, der kan gøre det svært for ledere at tackle stress. Hvis der ikke er tilstrækkelig tid eller ressourcer til rådighed, kan ledere have svært ved at implementere de nødvendige ændringer for at reducere stressniveauet på arbejdspladsen.


Hvad kan du som leder gøre?

Selvom der kan være udfordringer for ledere i at håndtere stress på arbejdspladsen, er der flere tiltag, de kan implementere for at mindske stressniveauet. Nogle af disse tiltag inkluderer:

  • At etablere en sund arbejdskultur: Ledere kan skabe en kultur, hvor medarbejdernes sundhed og trivsel prioriteres. Det kan omfatte at tilbyde fleksible arbejdstider, støtte til motion og sundhed og muligheder for mental sundhedspleje.

  • At identificere og håndtere stressfaktorer: Ledere bør have en forståelse af, hvad der kan forårsage stress på arbejdspladsen, og være i stand til at identificere og håndtere disse faktorer. Dette kan omfatte at tilbyde støtte og ressourcer til medarbejderne, der kan hjælpe dem med at tackle stress.

  • At tilbyde træning og uddannelse: Ledere kan få gavn af træning og uddannelse i at håndtere stress på arbejdspladsen. Dette kan hjælpe dem med at identificere og håndtere stressfaktorer og tilbyde den nødvendige støtte til medarbejderne.

  • At kommunikere klart: Kommunikation er afgørende for at håndtere stress på arbejdspladsen. Ledere bør kommunikere klart med medarbejderne om, hvad der forventes af dem, og hvordan de kan få støtte til at tackle stress. Dette kan omfatte at etablere klare retningslinjer for arbejdsbelastning og deadlines og tilbyde regelmæssig feedback og opfølgning til medarbejderne.
  • At være opmærksom på medarbejdernes trivsel: Ledere bør være opmærksomme på medarbejdernes trivsel og være i stand til at reagere, hvis de bemærker tegn på stress. Dette kan omfatte at tilbyde en åben dør-politik, hvor medarbejderne kan tale frit om deres stress niveau, og tilbyde ressourcer og støtte til at tackle stress.

  • At inddrage medarbejderne: Ledere bør inddrage medarbejderne i beslutninger, der kan påvirke deres stressniveau. Dette kan omfatte at tilbyde medarbejderne mulighed for at give feedback på arbejdsmiljøet og at inddrage dem i beslutninger om ændringer, der kan mindske stressniveauet på arbejdspladsen.

Stress på arbejdspladsen er en udbredt udfordring, der kan have alvorlige konsekvenser for medarbejdernes trivsel og produktivitet. Ledere kan spille en afgørende rolle i at håndtere stress på arbejdspladsen, men det kræver en vis viden og træning at gøre det effektivt. Ved at etablere en sund arbejdskultur, identificere og håndtere stressfaktorer, tilbyde træning og uddannelse, kommunikere klart, være opmærksom på medarbejdernes trivsel og inddrage medarbejderne i beslutninger, der kan påvirke deres stress niveau, kan ledere reducere stressniveauet på arbejdspladsen og fremme medarbejdernes trivsel og produktivitet. Det kræver en bevidsthed om problemet og en vilje til at tage ansvar for at håndtere det, men det kan være afgørende for at skabe en sund og produktiv arbejdsplads.